Disclaimer

Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft Zus en Zo een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen.

De informatie op de website van Zus en Zo is met de uiterste zorg samengesteld. Wij proberen deze informatie zo actueel en volledig mogelijk te houden, maar het is mogelijk dat deze informatie onjuistheden bevat of onvolledig is. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Desondanks kunnen er geen rechten aan onze website verleend worden. De tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn.

De informatie op de site van Zus en Zo wordt bijna dagelijks aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht.

Zus en Zo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies die op de website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van onze website. Het auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten op de verstrekte informatie, publicaties en gegevens op deze website komen toe aan Zus en Zo. Niets uit deze website mag verveelvoudigd, overgedragen of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zus en Zo.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben neemt u gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.